Hizmetler

Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz, gayrimenkul, makine ekipman ve şirket aktiflerinin değerlemesi hizmetleri ışığında aşağıda yer alan danışmanlık hizmetleri vermektedir;

  • Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve pazar analizleri,
  • Fizibilite çalışmaları,
  • Bölge ve konum araştırması yapmak,
  • Yatırım ve performans değerlemelerinde bulunmak,
  • Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,
  • En etkin ve en verimli kullanım analizleri yapmak,
  • Tüm şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları ile birleşme ve devralma hallerinde danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
  • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmeti vermek.

Gayrimenkul Geliştirme

Gayrimenkul Geliştirme Hizmetinin Kapsamı
 
Yatırımcının isteği veya ihtiyacı doğrultusunda arsa / arazi bulma çalışmalarının yürütülmesi veya müşterinin var olan arsası ile ilgili; 
İnşaatın başlangıcından teslimine dek tüm resmi kurum ve kuruluşlarda ilgili başvuru işlemlerinin yapılması, izinlerin alınması vb. işlemlerin yürütülmesi,
Yatırım veya inşaat yapılacak bölgeye / arsaya, müşterinin istek, yaşam tarzı ve alışkanlıklarına uygun, mimari projenin hazırlanması, 
 
Hazırlanan mimari proje baz alınarak, fizibilite ve maliyet analizinin yapılarak tahmini maliyetin tespit edilmesi,
İnşaat sürecinde yapılacak tüm üretimler için sözleşmelerin hukuk danışmanlarıyla birlikte özen ve titizlikle hazırlanması, 
Tedarikçi ve taşeronlardan alınan, özel tüm indirimlerin hiçbir değişiklik yapılmadan müşterilere yansıtılması,
Malzemelerle ilgili her türlü yenliğin takip edilip bunların müşterilerle paylaşılması, 
Proje süresince yapılan harcamaların belirlenen periyodlarda müşterilere düzenli olarak raporlanması, 
Var olan gayrimenkullerin tadilatının gerçekleştirilmesi.

İnce Yapı İşleri

Yapılarda taşıyıcı sistem imalatlarının bitmesinden sonra harçlı imalatlar olarakta adlandırılan, zemin, duvar , döşeme ve cephe kaplamaların tamirat ve yenilenmesi isleriridir. 

Genel Olarak aşağıgaki işler bu kapsama girer.

-Duvar örme işleri (ısı yalıtım tuğlası, gazbeton, precast, doğal taş duvar) 
-Dış ve iç cephe kaplamaları ( giydirme, ankarajlı, cam, porselen, doğal taş, cephe kaplamaları ) 
-Beton ve betonarme yüzeylerin tamiratı 
-İç ve dış cephe çimento, mineral, akrilik esaslı macun ve sıva işleri 
-Çimento esaslı , kumlu , katkılı , sertleştirilmiş , donatılı şap ve tesviye betonu yapılması 
-Doğal taş, suni taş , porselen, granit ve seramik zemin ve duvar kaplamaları 
-Dış ve iç cephe dekoratif ve endüstriyel boya kaplamaları

Safahan İnşaat olarak;

Toplu Konut ve Endüstriyel İnşaat Projelerinde profosyonel çözüm ortaklığı hizmetleri sunuyoruz.


Müteahhitlik Hizmetleri

Müteahhitlik Hizmetleri
SAFAHAN İNŞAAT, müşterilerine kapsamlı inşaat taahhüt ve müteahhitlik hizmetleri sunmaktadır. Safahan İnşaat, mimari, mekanik,elektrik ve İnşaat ekiplerini koordine ederek, proje tamamlandığında, sözleşme ve şartname belgeleri ile tam uyum içinde inşa edilmiş olmasını sağlamak için inşaat faaliyetlerini denetler. Taşeron, tedarikçi ve kendi profesyonel güçlerinin kullanımı sağlayarak, projenin inşaatını tamamlamak için gerekli emek, malzeme, alet, ekipman vb. gibi ihtiyaçların doğru ve verimli kullanımını sağlamaktayız. Teknik uzmanlığımız, inşaat sektörüne ait bilgimiz ve multidisipliner yaklaşımımız ile maliyeti optimumda, kaliteyi yüksek seviyede tutarak, işlevsel yapılar üreterek müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

SAFAHAN İNŞAAT, toplu konutlar, ofis binaları, iş merkezi, endüstri tesisleri, fabrika ve depolama binaları, eğitim ve spor tesisleri, oteller, hastaneler, villa, apartman, çok katlı konutlar, özel kullanım tesisleri, iç dekorasyon inşaatı konusunda uzmanlaşmıştır. Sunduğumuz inşaat hizmetleri, Genel müteahhitlik, inşaat saha yönetimi, yapı tasarımı, anahtar teslimi proje yapımını içerir. Bu hizmetlere ilave olarak inşaat öncesi proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri de müşterilerimize sunulmaktadır.

Alt Hizmetler
Fizibilite çalışmalarının hazırlanması
Statik Proje Hazırlanması
Danışmanlık hizmetleri
Şartname ve İhale dosyası Hazırlanması
Saha kontrollüğü
Proje Yönetimi
Kesin Hesap Kontrolü ve Hakediş Hazırlanması
Anahtar Teslim İnşaat taahhüt ve Müteahhitlik hizmetleri
Bina Güçlendirme Proje Ve Uygulama İşleri


Projelendirme Hizmetleri

SAFAHAN İNŞAAT olarak; taahhüt ettiğimiz herhangi bir işle alakalı olarak gerekli hallerde projelendirme işlerini uzman kişilere yaptırılması ve metrajlarının hazırlanması işlemleri firmamızca verilmektedir.Ayrıca inşaat proje hazırlanması,çevre düzenleme projeleri ve çephe çalışmalarıda yapılmaktadır.Tüm bu işlemler gerekli hallerde yapılmakta olup taaahhüt ettiğimiz işlerde azami derece proje titizliği gösterilmektedir.

 


Taahhüt İşleri

Şirket adına hertürlü inşaat yapmak üzere arsa almak, inşaatları tamamlayıp satmak, arsa sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapıp inşaatları yapıp teslim etmek yine bu kişiler ile mülk(kat) karşılığı inşaatlar yapmak,şirketin çalışma konusu içinde kalan ihale ve taahhüt proje işlerine katılmak,teminatlar yatırıp bu işleri almak ve sonuçlandırmak, inşaat projeleri,tadilat , tamirat,proje ve ihalelerine katılıp neticelendirmek, Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul satın alarak inşa etmek ve pazarlamaktır. 

Geniş bir yelpazesi bulunan inşaat sektöründe faaliyet veren firmamız kaliteli malzeme ve deneyimli ekip ile sorunsuz çözüm üretip modern dünyanın geleceğine katkı sağlamaktadır. Bu güne kadar sektöre hizmet vermiş olan firmamız kabuğunu kırarak daha büyük sorumlulukları üzerine almayı hedefleyip modern dünyanın geleceğine umutla bakmaktadır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak arzumuzdan ödün vermeden yolumuza devam etmekteyiz. 

Amacı modern yerleşim birimlerini hızlı ve kaliteli üretmek olan SAFAHAN İNŞAAT birinci sınıf malzeme ve yetkin iş gücü kullanarak yüksek kalite standartlarında projeler geliştirmeyi, Dünya Kalite Standartlarına uygun,insan güvenliğine son derece önem veren konforlu konutlar üretmeyi amaçlamaktadır.

Top